Statistics

Return to main page

Spośród 68167 nazwisk poległych, w 50125 przypadkach udało się odczytać rok śmierci.
Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie.
19149740
191520470
19164179
19177414
19187363
1919641
1920203
192170
192223
192316
19246


Na 68167 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 23365
Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco.
Niemcy7511
Austria9202
Węgry779
Bośnia96
Rosja4454
Polska516
Włochy807


Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych
ProvincePlacesFallen
dolnośląskie 508 8853
kujawsko-pomorskie 14 282
lubelskie 153 1741
lubuskie 140 1409
łódzkie 155 1773
małopolskie 381 15523
mazowieckie 209 2178
opolskie 357 14249
podkarpackie 297 3826
podlaskie 223 275
pomorskie 47 1312
śląskie 182 7523
świętokrzyskie 65 708
warmińsko-mazurskie 423 3712
wielkopolskie 42 1752
zachodniopomorskie 149 2493

Kolejne zestawienia wkrótce.

Return to main page