Statistics

Return to main page

Spośród 65055 nazwisk poległych, w 48142 przypadkach udało się odczytać rok śmierci.
Rozkład poległych w poszczególnych latach przedstawia zestawienie.
19149345
191520028
19163871
19177089
19186920
1919604
1920191
192156
192221
192313
19244


Na 65055 poległych, zidentyfikowanych co do przynależności armijnej zostało 23242
Zestawienie poległych z podziałem na walczące armie przedstawia się następująco.
Niemcy7399
Austria9197
Węgry779
Bośnia96
Rosja4448
Polska516
Włochy807


Zestawienie cmentarzy (i miejsc pamięci) oraz pochowanych na nich poległych
ProvincePlacesFallen
dolnośląskie 382 7932
kujawsko-pomorskie 14 282
lubelskie 153 1741
lubuskie 103 1212
łódzkie 155 1773
małopolskie 375 14977
mazowieckie 209 2178
opolskie 319 13434
podkarpackie 297 3826
podlaskie 223 275
pomorskie 46 1273
śląskie 169 6973
świętokrzyskie 65 708
warmińsko-mazurskie 424 3751
wielkopolskie 42 1752
zachodniopomorskie 149 2493

Kolejne zestawienia wkrótce.

Return to main page