Ponikiew Duża


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Goworowo, pow. ostrołęcki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MAGNITZ-UNTEROFFIZIERINF.RGT 93, 9K.1915-08-05--- -
SPOTOWSKI--INF.RGT 781915-08-05--- Betonowy postument z krzyżem
KIEKENAU-GRENADIERINF.RGT 931915-08-05--- Obelisk
VISCHER-GRENADIERRES.INF.RGT 4211915-08-05--- -
LEYDICKEKARL-GREN.RGT 93, 3K.1915-08-05--- Obelisk


Powrót do strony głównej