Siedlec (nr 211)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Radłów, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 211 - okręg VIII
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-05-25
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
LIPPERTPETERERS.RES.PREUSS. R.I.R. 2201915-05-04--- -


Powrót do strony głównej