Łętowice I (nr 283)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wierzchosławice, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 283 - okręg VIII
Opis:

Cmentarz ten jest dziełem Roberta Motki. Mały, ale za to bardzo ciekawie zaprojektowany. Został założony wokół przydrożnej kapliczki. Ma kształt prostokąta, choć wejście znajduje się w betonowym półkolu położonym poza prostokątem. Jest ogrodzony słupkami z betonowych bloczków, połączonych parą stalowych rur. W ścianie tylnej, na przeciwko wejścia, znajduje się duży krzyż łaciński, który posiada stylizowaną glorię w połączeniu ramion. Na trójstopniowej podstawie jest miejsce na tablicę inskrypcyjną. Groby ułożone są w dwóch poziomych rzędach. Cmentarz nie posiada tablicy informacyjnej, ale mimo to jest w świetnym stanie. Widać od razu, że ktoś o niego dba. Jest bardzo dobrze widoczny z drogi. Leży tu 15 Niemców oraz 2 żołnierzy armii austro-węgierskiej.

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-06-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej