Chojnik-Zadziele (nr 149)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gromnik, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 149 - okręg VI
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Justyna Barwacz
Data danych:2008-12-05
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
OLASZIMREINF.H.I.R. 22---- -


Powrót do strony głównej