Ciężkowice (nr 137)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Ciężkowice, pow. tarnowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 137 - okręg IV
Opis:

[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej