Gorlice II (nr 89)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gorlice, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 89 - okręg III
Opis:

Cmentarz zlikwidowany. Groby z ciałami poległych przeniesiono na cmentarz.
[Foto: Tomasz Wajda]

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej