Ożenna II (nr 2)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Krempna, pow. jasielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 2 - okręg I
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Sławomir Sajak
Data danych:2011-06-29
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
CZEWSKYELIASROS.----- -


Powrót do strony głównej