Karszyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kargowa, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Niszczejący pomnik poległych.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-09-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej