Mirostowice Dolne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Żary, pow. żarski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałość po pomniku poległych przy ul. Kolejowej.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-07-04
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej