Górzyn


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Lubsko, pow. żarski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pozostałości pomnika przerobionego na kapliczkę przy miejscowym kościele.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-07-02
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej