Broniszów (lubuskie)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kożuchów, pow. nowosolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

W pobliżu kościoła św. Anny pomnik poległych przerobiony na kapliczkę.

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-30
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej