Pomorsko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sulechów, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2017-06-29
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SCHMIETTOW REICHGRAF vonMATHIASKAPTLT. UND KOMMAND.UBOOT C-261917-05-09-1887-11-09- -


Powrót do strony głównej