Florynka (nr 126)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Grybów, pow. nowosądecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 126 - okręg III
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2014-04-23
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej