Biecz V (nr 109)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Biecz, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 109 - okręg III
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Vojtech Jánoš
Data danych:2011-06-08
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DIVILEKFRANCZKORPORAL-1915-05-03wschód od m. Biecz-- -


Powrót do strony głównej