Lubycza Królewska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Lubycza Królewska, pow. tomaszowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Cmentarz wojenny w lesie między Lubyczą a Teniatyskami. Pochowano tu ok. 500 żołnieży austro-węgierskich poległych w toczącej się w tym rejonie bitwie 9-11.09.1914 r.

Opracowanie:Zdzisław Pizun
Data danych:2016-04-15
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej