Gierałtowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Reńska Wieś, pow. kędzierzyńsko-kozielski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik. Cmentarz parafialny, ul. Strażaków 11. Nazwisk brak.
[Foto: Opolska Baza Upamiętnień]

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-14
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej