Proślice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Byczyna, pow. kluczborski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Kwatera wojenna
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Waldemar Fronczak
Data danych:2015-12-08
Nazwisk: 4

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BARABANOWALEXANDER--1918-09-22--- Kriegsgefangene / jeniec
IWANOWDENIS--1918-09-22--- Kriegsgefangene / jeniec
OWTSCHINIKOWJEGON--1918-09-22--- Kriegsgefangene / jeniec
SWIATYNYAJOSEF--1918-09-20--- Kriegsgefangene / jeniec


Powrót do strony głównej