Wapienne (nr 83)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sękowa, pow. gorlicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny nr 83 - okręg III
Opis:

Brak zachowanych nazwisk.

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej