Bojmie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kotuń, pow. siedlecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2010-09-29
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
AUMANNFRITZ------ -
KLEINEAUGUST------ -
KNOPFERICH------ -
LIENIG------- -
MADEMANNADOLF------ -


Powrót do strony głównej