Kobylnica Ruska


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wielkie Oczy, pow. lubaczowski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Stanisław Baran
Data danych:2010-02-12
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej