Wodzierady


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Wodzierady, pow. łaski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:
Data danych:
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
SUCZINSKIWINZET------ -
KUPK(O?)AUGUST-BATL. NEUSALZ1914-12-03--- -


Powrót do strony głównej