Nysa I


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Nysa, pow. nyski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Mogiła
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda
Data danych:2009-10-30
Nazwisk: 2

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
R?ERICH-RES. INF. REG. 135?1917-10-22POD GHELUVELT1891-11-05- -
WENZLIKJOHANNESLEUTNANT-1919-01-12NYSA1896-08-18- -


Powrót do strony głównej