Krzyżowice


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pawłowice, pow. Pszczyński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Tablica pamiątkowa
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2017-06-15
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
WEISSMANNHERMAN--1917-05-11--KRZYŻOWICE -


Powrót do strony głównej