Słonim


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, obwód grodzieński, rejon słonimski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatera
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Maria Gonta
Data danych:2008-07-12
Nazwisk: 3

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
BOUSIAKANTONIKP.SZTABU-1920-??-??--- -
KULESZAWŁADYSŁAWSZER.-1920-??-??--- -
POSPIESZYŃSKI-SIERŻ.-1920-??-??--- -


Powrót do strony głównej