Kotowice (pow. wrocławski)


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Święta Katarzyna, pow. wrocławski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Tomasz Wajda, Maria Odrowąż
Data danych:2009-12-01
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej