Zaleszany


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Zaleszany, pow. stalowowolski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentrz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Maria Łopaciuk
Data danych:2011-03-13
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej