Tarnobrzeg


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Tarnobrzeg, pow. m. Tarnobrzeg
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Sławomir Trela
Data danych:2008-12-12
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
DÚLSBÚRGKONRADGFTK.U.K. INFT. RGM. Nr. 921915--- -


Powrót do strony głównej