Uherce Mineralne


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Olszanica, pow. leski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2013-11-24
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej