Smolno Wielkie


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Kargowa, pow. zielonogórski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pomnik wojenny zlokalizowany w centrum wsi, przy głównej drodze, w pobliżu kościoła (dawny ewangelicki), na skraju założenia parkowego prowadzącego do dawnego majątku.
Na pięciostopniowym cokole z kamienia polnego posadowiony masywny i pobielony krzyż oficerski. O pomnik oparta była płyta z inskrypcjami. Napisy znajdowały się również na podstawie krzyża. Miejsce pamięci wydzielone białym płotkiem.
Z dawnego pomnika usunięto płytę oraz krzyż, który zastąpiono następnie smukłym krzyżem katolickim. Z podstawy krzyża skuto napisy. Brak również ogrodzenia.

Opracowanie:Błażej Mościpan
Data danych:2016-10-08
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej