Mnin


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Słupia, pow. konecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz katolicki - kwatery
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Krystyna Lagierska
Data danych:
Nazwisk: 5

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
MALLERVIKSTRITTWEHRMANN M.G.K.J.R.2.3 K. 1914-12-20--- -
NETZELPAULGEFREITER L.J.R.9.8 K. 1915-01-23--- -
HOLLATZEMILUNTOFF. L.J.R.9.8 K.1915-02-02--- -
ANSORGEMAXERS. RES. L.J.R.23.4 K. 1915-02-20--- -
PEUTZHELMUTHKRIEGSFRW. L.J.R.23.6 K. 1915-03-02--- -


Powrót do strony głównej