Kamienna Stara


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Dąbrowa Białostocka, pow. sokólski
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz wojenny
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Piotr Żaczek
Data danych:2015-05-05
Nazwisk: 1

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ALEKSIEJEWIWANSZEREGOWY3 KOMP. 2 BAT. KOLEJOWY1915-06-04--TWER -


Powrót do strony głównej