Słowieńsko


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Sławoborze, pow. świdwiński
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Opis wkrótce

Opracowanie:Warcisław Machura,