Wilcza


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Pilichowice, pow. gliwicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Pilchowice-Wilcza, ul. Stawowa, cmentarz katolicki.
Pomnik ku czci poległych i zaginionych w czasie I i II wojny światowej (bez nazwisk).

Opracowanie:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Data danych:2008-02-27
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej