Gliwice IV


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Gliwice, pow. m. Gliwice
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Pomnik
Opis:

Gliwice-Szobiszowice, przed kościołem pw. św. Bartłomieja, ul. Bernardyńska.
Pomnik ku czci mieszkańców Szobiszowic poległych w czasie I wojny światowej. Napisy zaterte, nieczytelne.

Opracowanie:Jakub Kania
Data danych:2016-07-11
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej