Gilowice II


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:wieś, gm. Gilowice, pow. żywiecki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Obelisk
Opis:

Gilowice, na dziedzińcu kościoła.
Obelisk ku czci poległych w latach 1914-1918 - nazwiska niemożliwe do odczytania.

Opracowanie:Waldemar Fronczak, www.katowice.uw.gov.pl
Data danych:
Nazwisk: BrakPowrót do strony głównej