Andrychów


Powrót do strony głównej

Lokalizacja:miasto, gm. Andrychów, pow. wadowicki
Zobacz też na: mapa.szukacz.pl
Kategoria:Cmentarz komunalny
Opis:

Na cmentarzu komunalnym przy ul. Beskidzkiej znajdują się kwatery poległych żołnierzy. Pośrodku obelisk z dwoma tablicami i napisem " Ku wiecznej pamięci poległym o wolność Ojczyzny w latach 1914-1921" wraz z nazwiskami i miejscowością.

Opracowanie:Maria Odrowąż
Data danych:2008-08-23
Nazwisk: 89

Nazwisko
Imię
Stopień wojskowy/
Narodowość
Jednostka
Data śmierci (rrrr-mm-dd)
Miejsce śmierci
Data urodzenia
Miejsce urodzenia Uwagi
ŻYWIOŁJAN-----ANDRYCHÓW -
ŻYDEKM.-----SUŁKOWICE -
ZIELIŃSKIJANPODPR.----ANDRYCHÓW -
WRÓBELJ.-----INWAŁD-NIDEK -
WIERCIMAKJ.-----WIEPRZ -
WALUSIAKJ.-----ANDRYCHÓW -
WALUSIAKWŁ.-----ANDRYCHÓW -
WACIĘGAJ.-----GŁĘBOWICE -
TYRLAKW.-----ANDRYCHÓW -
TALARA.-----ANDRYCHÓW -
SZYMAŃSKIJ.-----INWAŁD-NIDEK -
SZLAGORM.-----ANDRYCHÓW -
SWAKOŃJ.-----ANDRYCHÓW -
SWAKOŃJAN-----ANDRYCHÓW -
SURMAJ.-----ANDRYCHÓW -
STUGLIKJ.-----INWAŁD -
SOBECKIF.-----GŁĘBOWICE -
SMOLECWŁ.-----INWAŁD -
SMAZAFR.-----ROCZYNY -
RYCHTERFR.-----ANDRYCHÓW -
RUSINEKM.-----ZAGÓRNIK -
ROKOWSKIJ.-----ZAGÓRNIK -
ROKOWSKIW.-----ANDRYCHÓW -
PŁONKAW.-----WIEPRZ -
PRUSJ.-----ANDRYCHÓW -
POLAKJAN-----ANDRYCHÓW -
PAŹDZIORAI.-----ANDRYCHÓW -
PAJAKK.-----ANDRYCHÓW -
PABIŚFR.-----ANDRYCHÓW -
OSSOWSKIW.-----SUŁKOWICE -
OSSOWSKIA.-----SUŁKOWICE -
OKRZOSA.-----ANDRYCHÓW -
OKRZOSA.-----TARGANICA -
NOWAKFR.-----WIEPRZ -
NOWAKJ.-----ANDRYCHÓW -
NOWAKM.-----INWAŁD -
NOWAKA.-----ZAGÓRNIK -
NIEDZIÓŁKAA.-----INWAŁD -
MRZYGŁODJ.-----INWAŁD -
MIGDAŁEKLEOPOLD-----ANDRYCHÓW -
MAZUREKJ.-----ANDRYCHÓW -
MAZUREKP.-----ANDRYCHÓW -
MAREKJ.-----SUŁKOWICE -
MAREKJAN-----SUŁKOWICE -
MAGIERAJAN-----ANDRYCHÓW -
LIGUSJ.-----ANDRYCHÓW -
LEGIENFR.-----ZAGÓRNIK -
KUMAJ.-----ROCZYNY -
KUWIKJ.-----ANDRYCHÓW -
KRYSTIANJAN-----ANDRYCHÓW -
KRÓLICZEKF.-----ANDRYCHÓW -
KOMENDERAJ.-----ANDRYCHÓW -
KOMENDERAFR.-----ANDRYCHÓW -
KOLBERJ.-----INWAŁD -
KOFINST.-----ANDRYCHÓW -
KISZKAW.-----SUŁKOWICE -
KIERPIECJ.-----INWAŁD -
KIERPIECM.-----INWAŁD -
KIBIELSKIA.-----INWAŁD-NIDEK -
KASINEKA.-----INWAŁD -
KARKOSZKAJ.-----ROCZYNY -
KARCZJ.-----ROCZYNY -
KARCZFR.-----ANDRYCHÓW -
JURATOMASZ-----ANDRYCHÓW -
JOŃCZYWOJCIECH-----ANDRYCHÓW -
JANECZKOWŁ.-----ANDRYCHÓW -
GWODZIEWICZWŁ.-----ANDRYCHÓW -
GUSTAFIAKA.-----ANDRYCHÓW -
GROCHOWSKIFR.-----INWAŁD -
GÓRNYJ.-----ANDRYCHÓW -
GONDKOJ.-----ANDRYCHÓW -
GIERAŁTOWICZ------TARGANICA -
GIBASJ.-----ANDRYCHÓW -
GIBASK.-----ANDRYCHÓW -
GAJCZAKA.-----ROCZYNY -
GAJCZAKJ.-----ANDRYCHÓW -
FRAŚFR.-----ANDRYCHÓW -
FRAŚK.-----ANDRYCHÓW -
DUŻNIAKJ.-----WIEPRZ -
ĆWIERTKAA.-----ANDRYCHÓW -
BURYFR.-----SUŁKOWICE -
BURYFR.-----ANDRYCHÓW -
BRYZEKJANPPR.----WIEPRZ -
BROŻENAL.-----ANDRYCHÓW -
BORGOSZA.-----ANDRYCHÓW -
BOGUNIAA.-----INWAŁD-NIDEK -
BIZONA.-----TARGANICA -
BALCARCZYKS.-----ANDRYCHÓW -
BĄKOWSKIJ.-----ANDRYCHÓW -


Powrót do strony głównej